Kom mee betogen op woensdag 23 februari 2022 en toon samen met ons dat de UGent-gemeenschap het niet eens is met de asociale besparingsmaatregelen van het bestuurWij zeggen samen neen tegen:

 • Het schrappen van vakantiedagen
 • Het uitbesteden van de kinderdagverblijven
 • Het verdubbelen van de inschrijvingsgelden voor doctorandi
 • Het opdrijven van de premie voor de hospitalisatieverzekering voor oudere en gepensioneerde collega’s
 • Het verhogen van de maaltijdprijzen in de resto’s met 50% voor personeel
 • Herstructureringen waarbij het schrappen van jobs het belangrijkste doel lijkt te zijn
 • Het stopzetten van restaurant ’t Pand, in plaats van dit te vervangen door een duurzaam restaurant op te starten dat een model kan zijn voor onze stad, en een zekerheid voor personeel en bezoekers
 • Het uitbesteden van de postdiensten en magazijn

Wanneer? Dinsdag 23 februari 2022 om 14u
Waar? We verzamelen om 14u op het Sint-Pietersplein in Gent, vertrek van de betoging is voorzien om 14u30
Route? Via de Sint-Pietersnieuwstraat gaan we langs het rectoraat, en van daar verder naar het stadscentrum, met aankomst rond 15u45 aan de Stadshal op het Emile Braunplein

Iedereen kan deelnemen:
Wie dit wenst mag vanzelfsprekend verlof of recup nemen om deel te nemen aan deze actie. Voor wie dit niet kan of wenst hebben de drie UGent-vakorganisaties ACOD, ACV en VSOA echter ook een stakingsaanzegging van onbepaalde duur ingediend. Op deze manier is je afwezigheid op het werk sowieso ingedekt voor deelname aan deze acties. Als je staakt zal je voor die dag geen loon zal ontvangen. Wie is aangesloten bij ACOD, ACV of VSOA kan een stakingsvergoeding aanvragen om dit loonverlies deels te compenseren.
...

Overheveling voor ATP contractueel personeel naar vaste benoeming


1/04/21 - geen grap
(ivm beslissing van RvB dd 12 maart 2021)

VSOA heeft een protocol van niet akkoord gegeven in het POC van 25 februari

We betreuren dat veel personeelsleden niet in aanmerking komen voor de overheveling van contractuele tewerkstelling naar vaste benoeming. Deze grote groep blijft in de koude staan! Onder hen zijn onder andere een grote groep van personeelsleden die aangenomen zijn vóór 2016, die zelf moeten zien aan te tonen aan DPO dat ze conform de voorwaarden geworven werden om een vaste benoeming te krijgen.

Het management was tijdens de onderhandelingen bereid een “engagement te nemen” om onze vraag voor te leggen aan RvB. Onze vraag was om een ziekteverzekering te voorzien voor de groep contractuelen die uit de boot vallen bij de overhevelingsprocedure. Op een basis zonder garantie kon VSOA hiervoor geen protocol van akkoord geven. We zien dit als een totaalpakket voor het contractueel ATP, en dus niet enkel voor de gelukkigen die voldoen aan alle voorwaarden om een vaste benoeming te krijgen.

We blijven principieel voorstander van een overheveling voor personeel, maar niet in huidige context waarbij het voor velen een verhaal wordt van alles of niets.

Informatief:
De UGent geeft medewerkers de kans om overgeheveld te worden naar het statutair kader. Daarvoor dienen zij aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Bij aanwerving (in het verleden) dient ATP personeel conform de bepalingen/voorwaarden van het decreet Vlaams overheidspersoneel te voldoen = zijnde deelgenomen te hebben aan een vergelijkend openbare vacature
 • De huidige contractuele functie dient structureel te zijn = de financiële middelen dienen gegarandeerd te zijn en de functie heeft inhoudelijk een permanent karakter (bv. niet aangenomen in het functie van een eindig project).
Het plan van aanpak en de voorwaarden vind je hier op de UGent-website.

VSOA vraagt duidelijkheid tot gebruik IT-middelen voor UGent personeel


24/04/2020

Gezien telewerken de norm is en de arbeidsomstandigheden hierbij werden gewijzigd, dient de UGent hierbij de nodige arbeidsmiddelen te voorzien voor personeel. In het POC van woensdag 22 april hebben we hierover onze bezorgdheid geuit en gevraagd om hieraan gevolg te geven zijnde, het voorzien van pc's of laptops voor alle personeel. Niet alle personeelsleden hebben thuis een uitgerolde toestel van de UGent of voldoende toestellen zoals ter beschikking. We zien dit als een verplichte/verantwoordelijke dienstverlening van de werkgever voor wie moet thuiswerken.

Namens VSOA hebben we gevraagd in belang van personeel:

 • Het voorzien van een PC/laptop of extra PC/ laptop (uitgerold door UGent) waarbij dit noodzakelijk is om te kunnen telewerken.
Het kan volgens ons niet de bedoeling zijn dat personeelsleden zelf moeten voorzien in een computer om te telewerken, temeer daar één of meerder aanwezige toestellen vaak al in gebruik zijn, bv. als gevolg van afhankelijkheid van digitaal onderwijs binnen het gezin.

De rector heeft hier positief op gereageerd: indien noodzakelijk kan het benodigde IT-materiaal aangevraagd worden bij de leidinggevende en beschikbaar materiaal dat aanwezig is, wordt verdeeld per dienst / vakgroep / faculteit. Kan het benodigde IT-materiaal niet ter beschikking gesteld worden, dan dient met de leidinggevende bekeken te worden welke taken wel of niet haalbaar zijn binnen de modaliteiten van het telewerken. De rector heeft hierover gecommuniceerd in de nieuwsbrief van 23 april.

Namens VSOA willen we Rector danken voor de snelle reactie en de duidelijke communicatie in het belang van het personeel.

Betreft de opstartmodaliteiten personeel UGent, deze worden in eerste fase teruggekoppeld naar het subcomité van dinsdag 28 april.

De effectieve vertegenwoordigers voor VSOA in het POC; De Roeck Tim, Lobbestael Filip, Vandecatseye Kathelyne

Fysiek enkel bereikbaar via Scheldekaai!


Wegens werken aan het Technicum gebouw, kunt u de VSOA-UGent locatie enkel bereiken via de Scheldekaai (tussen studentenhuis De Therminal en het Nieuw Rectoraat): ingang via de dubbele schuifdeuren van blok 3 en in de gang rechtsaf.Wekelijkse zitdag: maandagvoormiddag (niet zolang de Corona-maatregelen gelden).
Bij afwezigheid / afspraak: 0478767340