Vanaf 1 juli: Elektronisch Prikbord VakorganisatieDe officiële communicatie van de vakorganisatie naar het UGent-personeel gebeurt vanaf 1 juli niet langer per mail. In plaats daarvan kan het UGent-personeel de digitale prikborden raadplegen. Er is een digitaal prikbord per vakorganisatie, en één algemeen prikbord, waarop alle nieuwsberichten samen verschijnen. Update (9/08/22): Er was ook een officiële UGent-mailinglijst per vakbond voorzien, maar deze beslissing werd door de UGent weer ongedaan gemaakt.
...

Kom mee betogen op woensdag 23 februari 2022 en toon samen met ons dat de UGent-gemeenschap het niet eens is met de asociale besparingsmaatregelen van het bestuurWij zeggen samen neen tegen:

  • Het schrappen van vakantiedagen
  • Het uitbesteden van de kinderdagverblijven
  • Het verdubbelen van de inschrijvingsgelden voor doctorandi
  • Het opdrijven van de premie voor de hospitalisatieverzekering voor oudere en gepensioneerde collega’s
  • Het verhogen van de maaltijdprijzen in de resto’s met 50% voor personeel
  • Herstructureringen waarbij het schrappen van jobs het belangrijkste doel lijkt te zijn
  • Het stopzetten van restaurant ’t Pand, in plaats van dit te vervangen door een duurzaam restaurant op te starten dat een model kan zijn voor onze stad, en een zekerheid voor personeel en bezoekers
  • Het uitbesteden van de postdiensten en magazijn

Wanneer? Dinsdag 23 februari 2022 om 14u
Waar? We verzamelen om 14u op het Sint-Pietersplein in Gent, vertrek van de betoging is voorzien om 14u30
Route? Via de Sint-Pietersnieuwstraat gaan we langs het rectoraat, en van daar verder naar het stadscentrum, met aankomst rond 15u45 aan de Stadshal op het Emile Braunplein

Iedereen kan deelnemen:
Wie dit wenst mag vanzelfsprekend verlof of recup nemen om deel te nemen aan deze actie. Voor wie dit niet kan of wenst hebben de drie UGent-vakorganisaties ACOD, ACV en VSOA echter ook een stakingsaanzegging van onbepaalde duur ingediend. Op deze manier is je afwezigheid op het werk sowieso ingedekt voor deelname aan deze acties. Als je staakt zal je voor die dag geen loon zal ontvangen. Wie is aangesloten bij ACOD, ACV of VSOA kan een stakingsvergoeding aanvragen om dit loonverlies deels te compenseren.

Overheveling voor ATP contractueel personeel naar vaste benoeming


1/04/21 - geen grap
(ivm beslissing van RvB dd 12 maart 2021)

VSOA heeft een protocol van niet akkoord gegeven in het POC van 25 februari

We betreuren dat veel personeelsleden niet in aanmerking komen voor de overheveling van contractuele tewerkstelling naar vaste benoeming. Deze grote groep blijft in de koude staan! Onder hen zijn onder andere een grote groep van personeelsleden die aangenomen zijn vóór 2016, die zelf moeten zien aan te tonen aan DPO dat ze conform de voorwaarden geworven werden om een vaste benoeming te krijgen.

Het management was tijdens de onderhandelingen bereid een “engagement te nemen” om onze vraag voor te leggen aan RvB. Onze vraag was om een ziekteverzekering te voorzien voor de groep contractuelen die uit de boot vallen bij de overhevelingsprocedure. Op een basis zonder garantie kon VSOA hiervoor geen protocol van akkoord geven. We zien dit als een totaalpakket voor het contractueel ATP, en dus niet enkel voor de gelukkigen die voldoen aan alle voorwaarden om een vaste benoeming te krijgen.

We blijven principieel voorstander van een overheveling voor personeel, maar niet in huidige context waarbij het voor velen een verhaal wordt van alles of niets.

Informatief:
De UGent geeft medewerkers de kans om overgeheveld te worden naar het statutair kader. Daarvoor dienen zij aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

  • Bij aanwerving (in het verleden) dient ATP personeel conform de bepalingen/voorwaarden van het decreet Vlaams overheidspersoneel te voldoen = zijnde deelgenomen te hebben aan een vergelijkend openbare vacature
  • De huidige contractuele functie dient structureel te zijn = de financiële middelen dienen gegarandeerd te zijn en de functie heeft inhoudelijk een permanent karakter (bv. niet aangenomen in het functie van een eindig project).
Het plan van aanpak en de voorwaarden vind je hier op de UGent-website.